Karaktärsarbete och Meisnerteknik – Meisner 2

Skådespelarkurs i karaktärsarbete

 Studio Meisner följer det rådande Coronaläget. Avstånd i lokalen efetrsträvas och kurstillfällen ombokas så fort någon deltagare inte kan komma på grund av symptom. Genom flexibilitet kan vi fortsätta hålla kursen igång:) Max 4 deltagare.

Förutsätter att du har gått Meisner 1

I början då vi jobbar med Meisnertekniken föds karaktären fram ur textens givna situation. Vi blir vår karaktär utifrån våra handlingar och vilka val vi gör i pjäsen. Under denna workshop undersöker vi andra aspekter vilka formar vår karaktär: ålder, kön och karaktärens attityd mot omvärlden mot sig själv. Detta påverkar de fysiska attributen såsom kroppshållning, kroppens dynamik och hastighet. Vi kommer att vara barn och gamla människor samt att undersöka vad som händer om vi byter kön. Hur nära till hands är mannen respektive kvinnan i oss? När vi har hittat våra figurer, som inte är schabloner utan dynamiska och kompletta människor, placerar vi in våra rollfigurer i Meisnerteknikens olika improvisationsövningar.

Studio Meisner Skådespelarkurs i Karaktärsarbete

NÄSTKOMMANDE KURS MEISNER 2 – KARAKTÄRSARBETE

Endast plats för fyra personer i denna kurs.

 

MEISNER 2 2021

Lördag 9 januari kl 10 – 16

Söndag 10 januari  kl 10 – 16

Lördag 23 januari  kl 10 – 16

Söndag 24 januari  kl 10 – 16

 

Lördag 1 maj kl 10 – 16

Söndag 2 maj kl 10 – 16

Lördag 15 maj kl 10 – 16

Söndag 16 maj kl 10 – 16

 

 

Varmt välkommen med din intresseanmälan.

Anmälan & pris >>