Arbete med text och Meisnerteknik – Meisner 3

Skådespelarkurs: Arbete med text och Meisnerteknik

Förutsätter att du har gått Meisner 1.

Studio Meisner följer det rådande Coronaläget. Om det fortfarande bedöms riskfyllt att vistas fyra friska personer i en lokal hålls denna kurs utomhus. Max 4 deltagare. Plats meddelas när det närmar sig. 

Syftet med denna workshop är att applicera Meisnertekniken på en skriven text.

Vi kommer att arbeta med dialogscener från första lektionen och närma oss texterna genom meisnerteknikens tillvägagångssätt. Vi undersöker situationen, relationen mellan rollerna, den emotionella preparationen och inte minst den fysiska aktiviteten som pågår under scenens gång. Fokus ligger på vad som händer i kontakten mellan skådespelarna och att de lever sanningsenligt under den givna imaginära situationen. Uppspel med publik sista lektionen.

Studio Meisner skådespelarkurs i arbete med text

NÄSTKOMMANDE KURS – MEISNERTEKNIK 3 – ARBETE MED TEXT

Endast plats för fyra personer i denna kurs.

 

MEISNER 3 oktober 2020

 

lördag 5 september  kl 10-16

söndag 6 september kl 10-16

lördag 26 september kl 10-16

söndag 27 september kl 10-16

(En plats kvar!)

Lördag 10 oktober kl 10 – 16

Söndag 11 oktober kl 10 – 16

Lördag 24 oktober kl 10 – 16

Söndag 25 oktober kl 10 – 16

(två platser kvar!)

 

 

Varmt välkommen med din intresseanmälan.