Arbete med text och Meisnerteknik – Meisner 3

Skådespelarkurs: Arbete med text och Meisnerteknik

Förutsätter att du har gått Meisner 1 och Meisner 2.

Syftet med denna workshop är att applicera Meisnertekniken på en skriven text.

Vi kommer att arbeta med dialogscener från första lektionen och närma oss texterna genom meisnerteknikens tillvägagångssätt. Vi undersöker situationen, relationen mellan rollerna, den emotionella preparationen och inte minst den fysiska aktiviteten som pågår under scenens gång. Fokus ligger på vad som händer i kontakten mellan skådespelarna och att de lever sanningsenligt under den givna imaginära situationen. Uppspel med publik sista lektionen.

Studio Meisner skådespelarkurs i arbete med text

NÄSTKOMMANDE KURS – MEISNERTEKNIK 3 – ARBETE MED TEXT

MEISNER 3 AUGUSTI 2019

lördag 10 augusti  kl 10 – 16

söndag 11 augusti kl 10 – 16

lördag 24 augusti kl 10 – 16

söndag 25 augusti kl 10 – 16

 

MEISNER 3 NOVEMBER 2019

Lördag 2 november kl 10 – 16

Söndag 3 november kl 10 – 16

Lördag 16 november kl 10 – 16

Söndag 17 november kl 10 – 16

 

 

Varmt välkommen med din intresseanmälan.