Arbete med text och Meisnerteknik – Meisner 3

Skådespelarkurs: Arbete med text och Meisnerteknik

Förutsätter att du har gått Meisner 1 och Meisner 2.

Syftet med denna workshop är att applicera Meisnertekniken på en skriven text.

Vi kommer att arbeta med dialogscener från första lektionen och närma oss texterna genom meisnerteknikens tillvägagångssätt. Vi undersöker situationen, relationen mellan rollerna, den emotionella preparationen och inte minst den fysiska aktiviteten som pågår under scenens gång. Fokus ligger på vad som händer i kontakten mellan skådespelarna och att de lever sanningsenligt under den givna imaginära situationen. Uppspel med publik sista lektionen.

Studio Meisner skådespelarkurs i arbete med text

NÄSTKOMMANDE KURS – MEISNERTEKNIK 3 – ARBETE MED TEXT

NOVEMBER 2018

lördag 3 november kl 10 – 16

söndag 4 november kl 10 – 16

lördag 17 november kl 10 – 16

söndag 18 november kl 10 – 16

 

MARS 2019

Lördag 9 mars  kl 10 – 16

Söndag 10 mars kl 10 – 16

Lördag 23 mars kl 10 – 16

Söndag 24 mars kl 10 – 16

 

 

Varmt välkommen med din intresseanmälan.