Arbete med text och Meisnerteknik – Meisner 3

Skådespelarkurs: Arbete med text och Meisnerteknik

Förutsätter att du har gått Meisner 1 och Meisner 2.

Syftet med denna workshop är att applicera Meisnertekniken på en skriven text.

Vi kommer att arbeta med dialogscener från första lektionen och närma oss texterna genom meisnerteknikens tillvägagångssätt. Vi undersöker situationen, relationen mellan rollerna, den emotionella preparationen och inte minst den fysiska aktiviteten som pågår under scenens gång. Fokus ligger på vad som händer i kontakten mellan skådespelarna och att de lever sanningsenligt under den givna imaginära situationen. Uppspel med publik sista lektionen.

Studio Meisner skådespelarkurs i arbete med text

NÄSTKOMMANDE KURS – MEISNERTEKNIK 3 – ARBETE MED TEXT

 

Februari – mars 2018

Lördag den 24 februari kl 11 – 17

Söndag den 25 februari kl 10 – 16

Lördag den 3 mars kl 11 – 17

Söndag den 4 mars kl 10 – 16

Varmt välkommen med din intresseanmälan.