Arbete med text och Meisnerteknik – Meisner 3

Skådespelarkurs i arbete med text och Meisnerteknik

Förutsätter att du har gått Meisner 1 och Meisner 2.

Syftet med denna workshop är att applicera Meisnertekniken på en skriven text.

Vi kommer att arbeta med dialogscener från första lektionen och närma oss texterna genom meisnerteknikens tillvägagångssätt. Vi undersöker situationen, relationen mellan rollerna, den emotionella preparationen och inte minst den fysiska aktiviteten som pågår under scenens gång. Fokus ligger på vad som händer i kontakten mellan skådespelarna och att de lever sanningsenligt under den givna imaginära situationen. Uppspel med publik sista lektionen.

Studio Meisner skådespelarkurs i arbete med text

NÄSTKOMMANDE KURS – MEISNERTEKNIK 3 – ARBETE MED TEXT

Under april månad 2017.

Tider: Dagtid vardagar samt/eller under helger.

24 timmar sammanlagt. 4- 6 tillfällen.

Exakta datum och tider bestäms efter din intresseanmälan.

Hänsyn tas i den mån det är möjligt till deltagarnas scheman.

Anmälan & pris >>