Filmad scen – Meisner 4.

Meisner 4. Filmskådespeleri, kameraträning

Förutsätter att du gått Meisner 1-3.
Under denna kurs jobbar du med två kortare dialogscener, en scen per helg. En kameraman är med och vi tittar i playback på din scen. Du får feedback på ditt arbete i kameran utifrån meisnerteknikens byggstenar: att vara närvarande i nuet, reagera på din medspelare, att jobba från magen och på impuls och reagera på det som händer och sägs. Om du är bottnad i situationen. Att du lever i nuet framför kameran. Att uppmärksamma när vi ”redovisar” känslor istället för att bara låta saker hända på plats utifrån det som sker.
Du kommer få allt råmaterial skickat till dig i efterhand att använda som du vill.
Antal deltagare: 4 – 8.
Denna kurs kostar 500kr mer än en ordinarie kurs för filmning.

 

Datum och tid

MEISNER 4 görs inte just nu.