Anmälan & pris för Studio Meisner Film

STUDIO MEISNER FILM

Kursstart: 4 februari 2018 . Pågår fram till 18 juni 2018.

Krav för att söka kursen:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du har en tidigare erfarenhet av skådespeleri inom teater eller film eller har gått kurser på Studio Meisner
  • Du brinner för att utvecklas som skådespelare
  • Du är dedikerad till att lära dig skådespeleri på allvar

Fyll i och besvara följande frågor

  • Varför vill du gå kursen?
  • Berätta om dig själv och om din bakgrund
  • Vilka är dina tidigare skådespelarerfarenheter?
  • Skriv ner dina kontaktuppgifter och glöm ej mobilnummer!

Skicka in dina svar och formuleringar till

info@studiomeisner.se

Vad som händer sedan är att du blir kallad till en audition.

Ingen förberedelse krävs då vi kommer improvisera.

Varmt välkommen med din ansökan!

Pris:

25.000 kr exklusive moms.

Det går bra att delbetala månadsvis med 5000 kr exklusive moms.

Avanmälan

Blir du antagen vid kursen ska du skriftligen bekräfta erbjudandet och förbinder dig därigenom att betala full avgift. Om du under pågående kurs slutar är du skyldig att betala din eventuellt resterande del av kursens avgift. Om du på grund av långvarig sjukdom tvingas avbryta utbildningen kommer du erbjudas plats vid nästföljande start av utbildningen. Läkarintyg erfordras. Antagen elev som skriftligen återtagit sin bekräftelse senast en månad före kursstart, befrias från skyldigheten att betala full avgift, men ska betala en annullerings avgift om 1.000 kr

Elevbortfall

Om Studio Meisner får ihop mindre än 4 elever förbehåller vi oss rätten att flytta utbildningen fram till hösten 2018. Deltagarens betalning återbetalas till fullo om deltagaren ej kan medverka vid det senare tillfället.